HỒNG HOANG 37

Phiên bản không hư cấu, phiên bản không cường điệu làm mẩy, cao ngạo: Đấy là tiếng thét tự thân, tiếng hét cảm thấu đòi quyền tự do. (Thông điệp quyền con người quyền được cần nâng niu tôn trọng).