HỒNG HOANG 38

Phiên bản thăng hoa, không ngạc nhiên khi động rung phây phây nguyên khôi hiện hình hạnh phúc. (Thông điệp tự do sáng tạo, tự do nhân quyền).