Hồng Hoang 29 (81)

Thành tố chồi vươn, nụ mầm sai quả; phè ra căng tròn, đầy đất đầy trời, đầy sông đầy núi..

Lắp ráp ngỗ nghịch “ông Chằng bà Chằng” lên ngôi kỳ bí… “của thiên đỉnh” quái đản bất phân: Ông to đùng âm bản, dương bản; Bà ẩn tàng xuyên suốt Đông – Tây: Thành tố chồi vươn, nụ mầm sai quả; phè ra căng tròn, đầy đất đầy trời, đầy sông đầy núi: Bớ làng bớ chạ! Có đây… có đây… phình phình trỗi dậy, phanh phui nhân quả, xung mãn kết phôi, vượng số phây phây, đốt hun nhiều lối, cảm hứng khai khởi, đó đây nhị phèn, chữ a… chữ o… xuân đến, trời xanh gừng già thiên giới, bắt thôi thôi mãi hay thôi, cứ dềnh cứ giàng chắp nối, xin thôi xin đắp đủ đầy, có ai qua cầu bắc nhịp, mi mi một mớ nồng sâu, tình phộc nhá nhem có vậy, thiên tụ sông núi làm tình – chết đội đất trồi lên… (Thông điệp linh vật nở nang, cầu con đàn cháu đống – gắn kết một khối “căng đầy” ).