Hồng Hoang 21 (73)

Phiên bản bung nở tầng tầng, trăm sông nghìn núi, lớp lớp phình ra… may mắn nhận được khí thiêng… ban ơn tạo phúc..

Tạo hóa “vô thường – vô biên”; Tạo hóa “rất yêu rất thật”… chỉ chúng ta hờ hững – lướt qua, bỏ qua… thậm chí vô duyên… nhiều phần tham lam độc ác! Phiên bản bung nở tầng tầng, trăm sông nghìn núi, lớp lớp phình ra… may mắn nhận được khí thiêng… ban ơn tạo phúc… siêu dẫn thị giác, tham chiếu khát vọng, kích nổ vươn cao… tay chân bề thế khuôn trang, chau chau thư hùng ái mộ, bề ngữ thiên nhân mạng, trọng trách nhân khẩu thế nhân, xôn sang mùa lúa tằm cửi, trái phải đồng khuôn lên ngôi, có hay bất phàm dương thế, có hay thực thể triệu năm, con rồng cháu tiên cưỡi hạc, bề bề ngôi thứ lên ngôi, còn đâu đối nghịch yếm thế – nhất nhất hồ keo xướng danh… (Thông điệp con người tự tin, con người trung tâm vũ trụ, con người mẫn cảm, con người nhân ái).