Hồng Hoang 20 (72)

Bề thế vươn cao, phiêu phiêu tinh khôi… xuyên suốt đanh chắc… phê phê mềm mại: Lát cắt “từng trải”; Lát cắt ẩn dụ hiến thân..

Khúc triết lập trình không khuôn thước? Bề thế vươn cao, phiêu phiêu tinh khôi… xuyên suốt đanh chắc… phê phê mềm mại: Lát cắt “từng trải”; Lát cắt ẩn dụ hiến thân; Lát cắt cô quả – thực hư lẫn lộn – lõi xuyên sâu vô vọng – đồng hống “hóa đá”… đưa ý nguyện gây tâm trạng trào lộng vô thức, không thể nhận rõ phép chiếu quy ảnh, hỗn mang đa chiều, cho hồi ức suy tưởng ngược xuôi nhận thức, tính phản biện tư biện lắp ráp chuỗi thước biến cố, giao diện không có hàm lượng được thua thua được bi kịch cuộc đời, ngộ tính ngập ngừng gây bão… nên chút ẩn trắc, hay xui xỏe tùm lum gây hấn, con giáp tiên cung đàng hoàng lên tiếng, bất cẩn mạo danh ! Không! Trục thẳng vượt biến cố dìu nhau đi lên, đạo mà không đạo nhất tâm nhất lòng là vậy… (Thông điệp lãng mạn đi lên).