Hồng hoang 27

Đan xen ước vọng mơ mộng: Không hề bó tay. Kinh cầu sáng tạo như “Thị” trong bản ngã, như “Thị” khối cân bằng. (Phỏng chiếu thông điệp vươn lên, người khổng lồ khởi sắc!).