hồng hoang 47

Ngẫu hứng duy lí tượng trưng và ẩn dụ lộ trên khối hình phá cách cùng với các vệt màu quang phổ bất thường: Bừng bừng om sòm, hư vô siêu dẫn … Được khai thác theo hướng cảm hứng bộc trực, thô khỏe như điêu khắc đình làng, phù điêu trên đá – thả hồn ‘hoành tráng”. (Thông điệp cảm hứng hồng hoang – cơn vô thức – hành trang trở lại – hành trang lên ngôi – hành trình con đường mới).