Hồng Hoang 24 (76)

Đống nước đống đất” – mạch khí xương sống đất trời, vun chặt áp nén, bìu ra trăm trứng, ép nẻ phình phình… tay ôm đâu xuể trùng khơi?

Khối “ưu tư” hả hê “giống má”, “trứng trời no đủ”, “chùy thiên lôi tình phốc”- “nương rẫy” : “Ông Đùng”; “Bà Đùng” thật duyên – táo bạo – phình phồng – ứ tràn “thiên chức lệ e”… găm đóng ý nghĩ khoái cảm: “Đống nước đống đất” – mạch khí xương sống đất trời, vun chặt áp nén, bìu ra trăm trứng, ép nẻ phình phình… tay ôm đâu xuể trùng khơi? Che nắng che mưa có thể! Hai ta một nhà, tự do mắn đẻ… ý nghĩ đâu chỉ thiên chức, ý nghĩ xa vời tục dâm, phồn năng phép thử siêu phàm, động dung hồi kết châu lục, hỡi dân tộc Việt chúng ta bình đẳng, hợp thống ngang bằng lịch sử Đông Tây khổ trình nghìn năm từ buổi lặp thiên Đá Cổ Đá Mới Óc eo, Bầu Đá… đến Đồng Đông Sơn văn minh – Lý Trần Hồ Lý Đông A… bị cắt gãy vài lần – vài trăm năm sá gì… giọt giời chứa bầu giời hợp hôn tương lai… (Thông điệp khí thiêng, thời đại khai mở, bền chắc đi lên).