hồng hoang 2

Thơ ngây nguyên khôi, ngây thơ không làm đẹp sang cảnh bằng phổ thức mảng nét đồ sộ, dứt khoát gãy gấp, bung xù lóe sáng, bông bông miền thương nhớ, sâu thẳm đen nhức ký ức… (Thông điệp chiêm nghiệm qui tắc tái sinh, thấu cảm để bền vững, vụ nổ cho đâm chồi cái tôi tự tin cuộc đời).