Hông hoang 16

Hóa thân rỡn đùa ảo ảnh thiên giới – sinh linh đa phần hoang tưởng. (Thông điệp chống ảo giác hoang tưởng…).