Đồng Quy

Không cách tân phức tạp, khối lộ hình tinh giản, khối cô kết kỷ hà – các “mô-đun” áp lên bản thể, “mô-đun” giăng kết thô mộc, thật thà chân chỉ, chân chỉ tự nhiên…

Không cách tân phức tạp, khối lộ hình tinh giản, khối cô kết kỷ hà – các “mô-đun” áp lên bản thể, “mô-đun” giăng kết thô mộc, thật thà chân chỉ, chân chỉ tự nhiên… áp dính nhau không cần lời nói, trao gửi nhau không thể “nên lời”: Tổ kén sinh phôi. (Thông điệp tổ ấm, thông điệp bền vững).