hồng hoang 13

Tắm hồi – sinh thiên năng ẩn ẩn đâu đây hoài niệm, cong đường xưa cũ… mộng ước hoàng tử cánh tiên… Cánh buồn dương nắng lộng gió. (Thông điệp sơ khai gột rửa, khao khát đổi thay…).