hồng hoang 48

Phô phô như mảng gốm ngẫu nhiên, thô thô như bức tranh của cậu bé học nghề chưa thoát! Không! Hình như bề bề cố cố giả vờ, hình như chủ định cố thô rất duyên: Đáng yêu phồn thực, khát khao phóng chiếu hết tinh thần, khát khao nguyên sơ bản thiện, khát khao vươn đến “như không”… Chạm nghe hình hài nguyên sơ, giải mã thông điệp cá tính tự do.