hồng hoang 14

Thăng trầm – bước nhảy thử thách – ngưỡng cuộc đời – hoang mạc: Chạm đáy hay khởi nghiệp đầy phong cách. (Thông điệp cáo cảnh bản năng không kiểm soát bước nhảy hoang dại trào lộng, những thiên quý hóa rồng).