Hồng Hiện

Vẫn phiên bản giăng giăng xẻ ngang, xẻ dọc, kết nối sự khác biệt, tích hợp tính đồng phương. (Thông điệp xây dựng đồng hướng trí tuệ sáng).