hồng hiện

Biến động thiên hà vũ trụ: Vận động tưng tưng vũ điệu, vận động trái phải dọc ngang, vận động đâm lên toạc xuống… Ai ơi thấu cảm thiên hồi, ai ơi vô ngần long lanh ánh nghệ, ai ơi phên liếp căn nhà thân thương… (Thông điệp ký ức miền quê, thông điệp không cào lấp kỷ niệm, thông điệp truyền thống tồn sinh).