hồng hiện 6

Nét bút tung tẩy dọc ngang, tùy hứng thêu dệt cho cảm hứng tràn ngập yêu thương, tràn ngập niềm tin trong sáng hạnh phúc… Nét xuyên cảm tự do, cộng với hiệu ứng tương phản quyết liệt đậm nhạt, của bóng đen sâu lắng đa cảm, đồng phối cao trào của vệt sáng tung tẩy sao chổi.
Vưng! Vẫn còn nhiều người hoài nghi về tương lai, vẫn có người bất lực không còn có cảm hứng – động lực hành động… (Thông điệp tất cả cho tương lai, tất cả cho kỷ nguyên trí tuệ).