Đồng Hướng

Gồng gánh mưu sinh – niềm tin tất thành ngạo nghễ, niềm tin chiến thắng mọi thách thức. (Thông điệp cộng đồng gắn kết).

Gồng gánh mưu sinh – niềm tin tất thành ngạo nghễ, niềm tin chiến thắng mọi thách thức. (Thông điệp cộng đồng gắn kết).