Định Danh 1

“Giao hưởng đá”, độc thoại tự tin, độc thoại oai hùng, độc thoại “ca từ” bởi hàng trăm nhạc cụ.

“Giao hưởng đá”, độc thoại tự tin, độc thoại oai hùng, độc thoại “ca từ” bởi hàng trăm nhạc cụ: Dãy âm “Bass” găm vào đất có xương có tủy, dãy âm “Treble” thanh mượt vút cao hồn khí núi sông! Tạo hiệu ứng huy hoàng, hoành tráng. Vượt chiều kích vật lý ùng…ùng…oàng…oàng, lộng gió ngợi ca: EGO người, cái tôi tự do, cái tôi hạnh phúc, cái tôi nhân ái – tòa nhà khổng lồ ngự trị thế gian.