Nghĩa Sinh 4

Người “dát mỏng” khoa trương đồng vọng… bản hợp tấu cọ sát

Người “dát mỏng” khoa trương đồng vọng… bản hợp tấu cọ sát: “Buông, lơi, phạt, mút, thút… chìm sâu” cổ quái “quờ quạng” trêu ngươi, tình phốctọa lộ “Nói”, sôi động nói: Đi lên! Khác biệt đi lên! Đồng vọng lứa đôi, hợp ca hạnh phúc. Đi lên! (Thông điệp khát vọng và cảnh tỉnh!).