Đồng Nhập 4

Chúng tôi đồng tấu, chúng tôi hòa nhập, chúng tôi kiêu hãnh ngân nga…

Chúng tôi đồng tấu, chúng tôi hòa nhập, chúng tôi kiêu hãnh ngân nga… chuyển tiếp quả cầu tròn dẹt khổng lồ, đang được bơm càng, đòi khát vọng hạnh phúc. Phần lõm sâu vào trong duyên dáng, đối nghịch với mai rùa mặt bên phồng nở thai nghén: (Thông điệp đồng cảm, san sẻ, kết nối).