ẩn dụ 23

Không hiện hình như hiện thực vốn có: Ảo ảnh như người hành tinh 3D hiện xuống, như nhân mạng không có thật trong cuộc đời, chồng cắt, vằn vệt, số hóa gợi liên tưởng vừa tò mò phức hợp, vừa hiện hiện vô minh, khôi hài trắng trợn đến thật ngô nghê – cảm giác tưng bừng hội hè, động vọng như nhập vía lên đồng trẩy hội. (Thông điệp hiện hữu thời tương lại, thông điệp huyền sử).