ẩn dụ 24

Ảo ảnh phù du, ảo ảnh đa lập thể, liên tưởng nhân cách và cá tính – nét đặc trưng của mỗi con người. (Thông điệp ngợi ca con người là trung tâm vũ trụ, con người luôn luôn sáng tạo).