ẩn dụ 18

Lão Gia hiển hiện, Lão Gia thời gian, Lão Gia bất phân cô đơn, dấu triện đồi mồi năm tháng bí ẩn, lắng đọng khắc ấn cuộc đời: Tràn đầu mà trống rỗng – ngọn nến tâm hồn sáng dịu, cuối đường hầm vô vi sâu ngần đẹp lạ kỳ. (Di sản con người).