ẩn dụ 17

Những tấm gương phản chiếu không lẫn khắc họa tính khác biệt, cá tính tự tin của mỗi con người. (Thông điệp ủ lửa nên duyên, con người thời đại mới).