ẩn dụ 19

Chiến binh cổ trang, chồng khối chồng màu, bất phân diện ảnh…(Thông điệp cảnh tỉnh hiêu ứng tâm lý bấn loạn, tăng động khó kiểm soát).