ẩn dụ 21

Thêm phiên bản quang chiếu, quang phổ bí ẩn, ẩn hiện tích điện siêu ảnh “người xưa cũ” cầu ước cho động rung đức hạnh tỏa hương. (Thông điệp giáo hóa con người tương lai).