Thông điệp

Vẻ ngoài “lá lèo” dựng đứng cánh diều… buổi lập thiên “giăng kết dây mơ”, số phận đóng đinh “câu rút”, người lữ hành phân vân? Người đàn bà “sợi mây” kết nối – đàn ông lược bỏ tứ tung “giống má” thông điệp: Phất phơ trước gió, phất phơ ngọn cỏ đòng đong… ẩn dụ xưa cũ: “không biết thân phân lọt vào tay ai” ! Ý niệm hoán đổi thân kiếp giải thoát, mong muốn tự mình vươn lên, mong muốn khẳng định bản lĩnh cá nhân, tham vọng tương lai, trân trọng nhập ngôi! Hiện diện hai cực biên rộng, không thể vô cảm tri ám, không thể phô trương ngạo mãn, không thể không chung chiếu trải nghiệm, quang cảnh hoang mạc đổ máu, trào ngược chân tâm cảm thấu, có cần quá khứ tang thương, có cần tâm thế vượt thoát… từ đâu hiện hình khởi khai, tinh khôi mặt trời nhận thức – quang sáng bảo ban… (Thông điệp con người thời đại mới).

Leave a comment