Triều Dục 1

Thông điệp cánh chim miền đất hứa – len lỏi ngóc ngách sinh linh, không xung đột tôn giáo, không xung đột chính trị, không thù hằn ác ý – lan tỏa yêu thương!

Thông điệp cánh chim miền đất hứa – len lỏi ngóc ngách sinh linh, không xung đột tôn giáo, không xung đột chính trị, không thù hằn ác ý – lan tỏa yêu thương! Chồi của đất! Mỏng tang vút bay! Mỏng tang đôi cánh “chân thân” cách điệu! Mỏng tang nõn nà “ba ngấn” vi vu… “linh vật” trắng xuyên từ đất-xuyên thẳng cõi lòng “trời xanh ẫm ờ” – “khúc ruột” tri ân. (Thông điệp tình yêu hóa thân bay!).