Nghĩa Sinh 3

Khối chồng khối, khối mai rùa ủ mai rùa chồng khối – bên lồi bên lõm âm dương… khối lộ hình không ẩn thân trốn tránh

Khối chồng khối, khối mai rùa ủ mai rùa chồng khối – bên lồi bên lõm âm dương… khối lộ hình không ẩn thân trốn tránh: Mẹ tựa con nâng, con ôm mẹ bế – hai nửa vòm cầu ô dù to nhỏ ôm nhau. (Thông điệp tồ ấm hạnh phúc lứa đôi, tiền thân gia đình -xâ hội, khát khao bền vững đâm chồi).