Thông Điệp 2

Trăm mối… ảo giác huyền sử cổ kính đình làng đi ra, hố sâu khảo cổ trồi lên…

“Tướng thể” gãy khúc bất thường: Lấn át bất phân, những mảnh ghép phi lý đa cảm khó nhận đoán; Hay đơn giản những gì xưa cũ thường nhật trăm mối… ảo giác huyền sử cổ kính đình làng đi ra, hố sâu khảo cổ trồi lên, hiện vật chưa được làm sạch không thể giăng tơ lùi sùi, nhằng nhít… đói nghèo! Đâu đây tiếng gọi lời than; Đâu đây bà chủ đóng mở – xủng xỉnh khóa đồng, khóa sắt đòi nợ! Bát cơm manh áo xẻ chia có máu! Cốt nhục tủy xương! Ong ong ù ù ẩn dụ, hỗn mang thông điệp, khẩn khai trí não mảnh sành xưa cũ, thêu dệt an bài hồn vía người chết người sống, nhị sẻnh vọng thể, cầu chúc mong manh, lát cắt cô quả, ngó đông ngó tây mù khơi sương ảnh, lung chiều bóng xá khoa khát cơ nghiệp đẩu đâu! Gột tạp niệm hiếu thông văn hiến ngàn năm bình ổn nói: Lịch sử đi lê
n muôn ngàn gập gãy, con đường tương lai biết bao gập kềnh trắc trở, cô quả trùng phương… chỉ có lòng tin gối đất gối trời huyền sử – mới mong chí bền chính quả… (Thông điệp tìm đường giải thoát, thông điệp số phận trắc ẩn cuộc đời).