Thiên Mệnh 30 (16)

Đây đó bế tắc tìm về xưa cũ; Ủ ê… cổ quái – thực hư từ đất trồi lên – bồng bế kiếm ăn chạy giặc…

Trắc ẩn, lạc lõng… một thời sính ngoại… gia đình chật vật – yêu thương! Đây đó bế tắc tìm về xưa cũ; Ủ ê… cổ quái – thực hư từ đất trồi lên – bồng bế kiếm ăn chạy giặc… đóng mở vòng vèo trí nhận, lung lay ẩn trắc… trăn trở tìm đường! Ai như đâu đấy nói không? Ai như đâu đấy thờ ơ mặc cảm? Đâu đấy chầy ra – được chăng hay chớ, hục hặc chia bôi, bới lông tìm vết? Không! Phải giăng néo – quán thông – quyết liệt sáng tạo! Không còn bợt nhả, tạo dựng văn hóa nhăng nhít, dềnh dàng lệch lạc ngang ngữa, ám tường muôn sự ra đi… hú ba hồn bảy vía, đã muộn nhưng chưa phải quá muộn đánh mất thiên giới… (Thông điệp không ngừng kết nối – tích hợp truyền thống hiện đại).