Thiên Mệnh 34 (17)

Mở khóa thông lò, xe đai dệt cửi, gọi hào quang, gọi ngàn pháo nổ… cổ quái cũ kỹ…

Mở khóa thông lò, xe đai dệt cửi, gọi hào quang, gọi ngàn pháo nổ… cổ quái cũ kỹ… liên tưởng hào hùng – thủa ông cha khai đất mở cõi… tầng tầng biến ảo… lớp da xù loằng ngoằng “rối rắm”… ẩn dụ đường đi… kỳ cùng năm tháng… kể chuyện “nhang nến” đỏ trời: Cúng cha, dưỡng mẹ tri ân! Linh linh tương thông tràn ngập, thịnh suy bá cáo thiên địa, khát vọng ôm vòng tay nhân thế, hạnh phúc bùng bùng thiên cuộc, rung rung trước gió, ẩn ảnh khái quát thời gian, lột trần thiên cảnh bộc trào… (Thông điệp khai mở – vượt bế tắc đi lên, cổ xúy một lòng hướng thông- văn hóa truyền thống).