Thiên Mệnh 17 (11)

Mong manh, xoắn vỡ, đổ ngã bất thường… người phanh bụng nằm ngang, người cuộn tròn đứng thẳng – chổng ngược cắm đầu…

Hình thể người cách điệu: Mong manh, xoắn vỡ, đổ ngã bất thường… người phanh bụng nằm ngang, người cuộn tròn đứng thẳng – chổng ngược cắm đầu… họ bị lược bỏ, thả buông vô lối: Không tay, không chân, không đầu… dị thường! Phong cách trừu tượng hội họa dùng trong điêu khắc “quái dị” mới lạ! Không cơ khí máy móc; Không số hóa 4.0! Tác phẩm: “Biểu cảm thực thể cảm xúc” tính “Thiêng”: Sóng dồn sóng, sóng dâng trào cuồn cuộn, đóng mở cõi lòng, biểu trưng khát vọng lăn lộn, vượt khó đi lên… đâu còn khai khẩn mớ giấy lộn song, ngớp hồn đổi đời, rồ dại hay minh triết, lồng lộn ngang ngữa khát thực, tri ân khởi khao cơ nghiệp… (Thông điệp dám nghĩ dám làm).