Thông giao

“Cỗ máy cơ khí” tiền công nghiệp? Khai mở “tư tưởng sơ khai” thô mộc: Giằng ngang, đỡ dưới, vuông thành sắc cạnh, to đùng, bè bè, khỏe rân… cương rung bần bật “bất thường”

“Cỗ máy cơ khí” tiền công nghiệp? Khai mở “tư tưởng sơ khai” thô mộc: Giằng ngang, đỡ dưới,
vuông thành sắc cạnh, to đùng, bè bè, khỏe rân… cương rung bần bật “bất thường”? Hình tượng “thiêng”:
Dương khí trồi lên ảo giác “trá hình”, linh vật kết đôi, linh vật vô tiền khoáng hậu, linh vật giăng nối cốt xương
đáy chậu, cốt xương cột sống… đời người vật vã trôi nổi; Châm chọc, dèm pha; Đau đớn trồi lên – vượt thoát cả
hai ? Tại sao cả hai? Không phải “liền anh cùng chị” ở đây cùng giới? Câu hỏi? Câu hỏi? Hiễn hữu tương lai
bản thể tính hai mặt, miền sơ cước cưỡng chế ý nghĩ, ngoáy riêng tư ngang dọc đổ nghiêng bất thường, tá hỏa
mù khơi, bao mảnh đời cơ hàn cơ nhỡ, long lanh ảo ảnh xa mờ… (Thông điệp sống, thông điệp trào dâng thời
đại mới… chia sẻ cộng đồng đồng giới).

31 by nxtien on Sketchfab