Thiên Hợp

Lồng vọng nhức nhối, lồng vọng thanh thoát trong ngần… không cợt nhả nhõng nhẽo, không mắc cỡ ẩn tránh..

Lồng vọng nhức nhối, lồng vọng thanh thoát trong ngần… không cợt nhả nhõng nhẽo, không mắc cỡ ẩn tránh – khối tích vươn cao, hình tượng linh khí, bầu sữa “thân kiếp hóa thiêng” đẹp kỳ lạ, tượng trưng hình ảnh lứa đôi trù phú “bờ xôi ruộng mật”. (Biểu tượng kết nối yêu thuơng, khải hoàn hạnh phúc).