hồng hoang 50

Tuy không ẩm ờ thừa nhận những ảo giác bất thường bởi động dung bơ phờ mà hình hài hoảng loạn người đàn bà “xuyên đêm” tương tác… Những cung màu hoàng phổ, xanh ong, đen thấu, trắng phẫu… của nét tút, mảng màu cuồng nộ âm ức nỗi niềm cho đủ – người đàn bà “vô biên” trong tranh nhức nhối lộ thiên, người đàn bà cảm thấu “bước đời” ẩn ức, người đàn bà chứa ý nghĩ hoang dại bế tắc – phiên bản giàu giao tần đồng phối – ẩn dụ ken chặt ý nghĩ sống! (Thông điệp vào đời, thông điệp ý nghĩ cách tân).