Thế Thái 4

Khối “quả khế, cây khế” huyền thoại “quả khế đổi cục vàng” phừng lộng trong gió, chắc nén vươn cao, gập nở bung cánh…

Khối “quả khế, cây khế” huyền thoại “quả khế đổi cục vàng” phừng lộng trong gió, chắc nén vươn cao, gập nở bung cánh… cảm giác “đối nghịch” “phản biện” ngoài mong muốn – tích hợp ẩn dụ biểu tượng: Tổ ấm gia đình. (Thông điệp gắn kết hạnh phúc lứa đôi – vòng tay mở, vòng tay ấm, vòng tay vững bền).