Nhân Linh 3

Khối giăng nối hai cá thể: Người cong cớn vươn cao, cố cồng kềnh vác hành trang cá tính – đầu to “bướng bỉnh”, tự mình ứng xử, tự tin không theo thông lệ, vượt thoát thói thường ràng buộc cộng
đồng…

 Khối giăng nối hai cá thể: Người cong cớn vươn cao, cố cồng kềnh vác hành trang cá tính
– đầu to “bướng bỉnh”, tự mình ứng xử, tự tin không theo thông lệ, vượt thoát thói thường ràng buộc cộng
đồng… trói gò cá tính, trói gò hiện hữu vùng miền! Khối cấu trúc “kỷ hà” tinh giản, mô típ công nghiệp thời đại!
Rôbốt bộ não khổng lồ – “Nhân thế” vào đời: Cặp đôi Âm – Dương hiện diện không gian văn hóa đô thị thông
Phê phê bóng chiều ngã mạn, đủ một cơn gió tiên cảnh, nguồn thức mặc định, ý tượng rồ dại rủ nhau lên
tắm bóng mây, dựng lều lênh lênh vách núi, tìm người xứng danh cộng hưởng ca muôn bài, suy tư thời gian,
chất chứa vệt nắng, ngộ thức giột rửa, nựng ơi dâng trào, linh linh lang lang, ra vẻ triết gia vậy thôi – ta thích
vòng tay em, hương cau đồng nội, trời ơi yêu đi thương đi cuồng phiêu hạnh phúc. (Thông điệp giải thoát).