Ngư Thống

Kén yêu thương, kết đọng tình yêu, dồn cho vụ nổ, bội thu thiên hoa. (Khối điêu khắc đầy ắp, đa lớp đa chiều tưng bừng mọc lên, tưng bừng chồi lên, dâng trào đa cảm, khớp hồn muôn mối).

Kén yêu thương, kết đọng tình yêu, dồn cho vụ nổ, bội thu thiên hoa. (Khối điêu khắc đầy ắp, đa lớp đa chiều tưng bừng mọc lên, tưng bừng chồi lên, dâng trào đa cảm, khớp hồn muôn mối).