Ngộ Duyên

Cảm thông tình người- Khoảng khắc bao sáng nhân ái. (Thông điệp chia sẻ kết nối bao dung…).

Cảm thông tình người- Khoảng khắc bao sáng nhân ái. (Thông điệp chia sẻ kết nối bao dung…).