hồng hoang 31

Lạc lõng và gãy ngã, phá vỡ quy luật sống: Không tự chủ bản thân, thiếu hành trang vào đời, thiếu năng lực đối ứng, thiếu hành xử cộng đồng. (Thông điệp thức tỉnh: Trái đất cần nâng niu; ảo ảnh đánh mất thời mộng mơ).