Hồng Hoang

Tràn ngập hương vị huyền thoại, sinh tồn huyền thoại “Đống Đất Đống Nước”- (Thông điệp mảnh ghép cuộc đời hồi sinh). Tràn ngập hương vị huyền thoại, sinh tồn huyền thoại “Đống Đất Đống Nước”- (Thông điệp mảnh ghép cuộc đời hồi sinh).