hồng hiện 2

Vẫn phiên bản bùng nổ, dọc ngang bùng nổ… Ẩn dụ biến động đổi thay tồn sinh.(Thông điệp cuộc sống luôn thay đổi, tất yếu của lịch sử… Hãy cẩn trọng những mảnh ghép cắt lớp cuộc đời găm ý nghĩ mặc cảm).