HỒng hoang

“Đông Sơn” trục đứng bản nguyên- Kỳ thú sinh sôi- Mảnh ghép hoá sinh. (Thông điệp tôn vinh văn hoá truyền thống).

Leave a comment