Duyên Phận

Anh chị “lộn ngược” giữa thanh thiên bạch nhật “lộ nguyên hình chuyện ấy”… Không e dè giấu giếm, không mắc cỡ “cấu hình”? E rằng: “Không phải chuyện cuộc đời khoe của”? Ý niệm phản biện! Cái nhìn trung thực: Phồn thực – ảo ảnh phồn sinh (thì tương lai, quá khứ)… trực diện ngoa ngoắt – cấu trúc thể học – ngoáy thân phận kiếp người, ngoáy cách điệu, điêu ngoa, quá quắt… khó diễn tả cảm xúc hai mặt nhân thế! Nghe nghe thời gian, nghe long dong gió đung đưa, nhìn cánh hoa không còn thông lệ trầm trồ, thân xác thối rữa, thức may số phận đen đủi, khổ lay số phận, tâm bão thiệt thua, phải để minh sáng chống lại mãn tiền hai hố mắt… (Thông điệp đòi sống, đòi yêu thương, đòi cởi thoát).

Leave a comment