Nhân Linh 4

Không hằm hố cuồng nộ, không nuột ngọt óng duyên, không tròn đầy tỉa tót !

Không hằm hố cuồng nộ, không nuột ngọt óng duyên, không tròn đầy tỉa tót! Thể tích “hình học lên khuôn”; Cấu trúc nén 3D thông điệp – suy tư hồn thức trí tuệ – chiều kích kiến trúc đóng khuôn! Không gian òa khóc, nức nở cười, lóng ngóng đưa duyên, kể hoài niệm thời gian… tùng… tùng… trống hội… bừng thức tâm linh… cứ huyền hoặc không thể rời mắt… chập chờn lóe sáng… trùng trùng mượt mà – cặp đôi cởi thoát, phô diễn hình hài mới, thời gian không còn nguyên trang, đánh rơi bao lần cơ hội, hồn thức tự hỏi: Kiêu hạnh đội đỉnh ha… ha… làm nên cơ nghiệp không dễ, lốc nhốc cả đám ăn theo, lềnh bềnh đông chiêm ngập nước, tanh hôi màng thối giắc dây, phía đông chân trời rạng mở, vạch xuyên thấu cảm thấu tình, khoảng trống cơ ngơi trời định lương duyên đất phải kính thiêng, thời khắc vô thường vô ảnh. (Thông điệp hồn thức thời đại – thông linh huyền sử).