Nghĩa Sinh 5

Khối tích nén chặt – cấu hình tòa nhà nhiều tầng bề thế – phức hợp, giao diện đa không gian – hiệu ứng ẩn dụ sóng ngầm đi lên

Lịch sử năm tháng – soi chiếu tri ân, khẳng định để phát triển, khẳng định để trường tồn ảo ảnh ước mơ, vừa như đâu đây, vừa như hôm qua: Khối tích nén chặt – cấu hình tòa nhà nhiều tầng bề thế – phức hợp, giao diện đa không gian – hiệu ứng ẩn dụ sóng ngầm đi lên. (Thông điệp trân trọng tri thức nhân loại).