DUYÊN PHẬN

Đối diễn “vô cảm”! Đối diễn “thẳng đơ”- vấn nạn “không ngôn ngữ”… đâu đây “đầy rẫy” trí tưởng tượng “người hành tinh gặp ta”! Chuyện “ngụ ngôn phố huyện”: Ảo ảnh hay nhân ảnh, phản chiếu…

Đối diễn “vô cảm”! Đối diễn “thẳng đơ”- vấn nạn “không ngôn ngữ”… đâu đây “đầy rẫy” trí tưởng tượng “người hành tinh gặp ta”! Chuyện “ngụ ngôn phố huyện”: Ảo ảnh hay nhân ảnh, phản chiếu tượng trưng! Hờ hờ mong manh, đơ đơ hình nộm, chấp chới phù du – lập lờ, xoắn nặn vô hình – ký ức vật vã – trách nhiệm thân phận cuộc đời? Nhiều khái niệm xin lỗi nhận đúng sai lầm bẻ ngược, không chỉ ngữ nghĩa câu chữ mà là tâm nhận – mà là cảm thấu, nối tiếc đáu khổ, bi ai tráng lệ, khát khao đổi thay, ý nguyện chân tâm cách mạng – đơn giản thay đổi cơ vận cuộc đời, thờ đại, gầm trời vô ngần chuyển động, nghìn năm sá gì thời gian… (Thông điệp lứa đôi, thông điệp gia đình – người già không phải nhà dưỡng lão)