Âu Nhân 4

Hai nửa lộn ngược, lộn phơi lòng, lộn không còn để lộn… cật lực vút cao, cật lực trườn ra, cật lực bay-bay thoát…!

Hai nửa lộn ngược, lộn phơi lòng, lộn không còn để lộn… cật lực vút cao, cật lực trườn ra, cật lực bay-bay thoát…! Khối “kỷ hà” tinh giản, khối phừng phừng “ưu tư”, khối dồn nén “cõi lòng”, khối giành giật “định kiến”, khối “trắc ẩn” cuộc đời. Vâng! Câu hỏi vì sao? Câu hỏi từ đâu? Câu hỏi “cáng phồng” thị giác xúc cảm trồi ngược “bi thương”, trồi ngược “hạnh phúc”, trồi ngược “trắc ẩn”-sục sôi “yên bình”? (Thông điệp sức sống đi lên – bất chấp cản trở cuộc đời).